top of page
280_0_3521067_170963.png

Oro

280_0_3521067_170963.png
280_0_3521067_170963.png
5° LEGA FRIENDS  2009-2010
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
SIMPSON F.C.
SAULT
REDS HOT
SISO
SISO, REDS HOT
SISO
ULTRA',  ZEBRONE
SIMPSON F.C.
ULTRA'
SAULT
ULTRA'
ULTRA'
ULTRA'
SISO
JACKSPARROW
MATADOR
JACKSPARROW, SAULT
LEONZIO
ZEBRONE
84.5
77.0
78.0
74.0
79.0
77.0
81.0
77.5
89.5
78.0
79.5
77.0
83.5
74.0
81.0
84.0
72.5
83.5
79.0
6° LEGA FRIENDS  2009-2010

NON ASSEGNATO

280_0_3521067_170963.png
280_0_3521067_170963.png
7° LEGA FRIENDS  2010-2011
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
PAPERO ROSSO
SIMPSON F.C.
ISDA
ISDA
JACKSPARROW
MARCO TEAM
MARCO TEAM
SIMPSON F.C.
SIMPSON F.C.
ISDA, LEONZIO
SISO
LEONZIO
SISO
SISO
ISDA
ISDA
SIMPSON F.C.
PAPERO ROSSO
PAPERO ROSSO
79.5
73.0
79.0
80.5
88.0
75.5
84.5
81.0
78.0
72.0
77,0
80.0
85.0
78.5
77.0
76.5
76.0
72.0
83.5
8° LEGA FRIENDS  2010-2011
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
MATADOR
SIMPSON F.C.
JACKSPARROW
SAULT
ISDA
JACKSPARROW
MATADOR
LEONZIO
ULTRA'
SIMPSON F.C.
ULTRA', JACKSPARROW
JACKSPARROW
ULTRA'
LEONZIO, MARCO TEAM
MATADOR
ISDA
LEONZIO
ISDA
ULTRA'
84.0
81.5
86.0
73.0
81.5
88.5
77.5
85.0
77.0
80.5
73.0
91.0
81.5
71.5
81.0
77.5
81.0
83.5
80.0
280_0_3521067_170963.png
280_0_3521067_170963.png
9° LEGA FRIENDS  2011-2012
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
SIMPSON F.C.
LEONZIO
ISDA, MATADOR, PIQUETON, SAULT, SIMPSON F.C.
JACKSPARROW
PIQUETON
HOLDEM'94
LEONZIO
ISDA
JACKSPARROW
SISO
NAPOLI
SAULT
LEONZIO
JACKSPARROW
ISDA
ULTRA'
LEONZIO (RECORD LEGA)
NAPOLI
SAULT
82.0
79.0
81.0
69.5
81.5
76.5
87.0
80.5
85.5
80.0
77.5
86.5
82.0
89.5
85.0
80.5
92.0
81.0
82.5
10° LEGA FRIENDS  2011-2012
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
ISDA
NAPOLI
NAPOLI
SAULT, MATADOR
LEONZIO
PIQUETON
ISDA
SISO
SIMPSON F.C.
PIQUETON
NAPOLI
HOLDEM'94
NAPOLI
ISDA
HOLDEM'94, PIQUETON
PIQUETON
NAPOLI
SAULT (RECORD LEGA)
NAPOLI, SISO
89.0
84.5
75.0
72.0
79.5
87.5
87.0
80.0
82.0
76.0
75.0
83.0
83.0
81.0
73.5
87.0
79.5
96.0
70.5
280_0_3521067_170963.png
280_0_3521067_170963.png
11° LEGA FRIENDS  2012-2013
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
ULTRA'
SAULT
SAULT
SIMPSON F.C.
HOLDEM'94
MATADOR
SIMPSON F.C.
ARAGONA
TRIESTINA
ARAGONA
ARAGONA, SISO
NANDROLONE
HOLDEM'94
ULTRA'
ULTRA' (RECORD LEGA)
ARAGONA
HOLDEM'94
ULTRA'
TRIESTINA
82.0
86.5
82.0
69.0
79.5
86.5
88.0
75.5
86.5
81.0
87.5
89.0
73.5
74.5
96.0
89.5
82.5
86.5
88.0
12° LEGA FRIENDS  2012-2013
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
ARAGONA
SIMPSON F.C.
NANDROLONE
ISDA
PAPERO ROSSO
ULTRA'
JACKSPARROW
SAULT
ARAGONA
JACKSPARROW
PIQUETON
SISO
NANDROLONE
PIQUETON
TRIESTINA
SAULT (RECORD STAGIONALE)
SIMPSON F.C.
NANDROLONE
SISO
79.5
84.5
85.0
84.5
85.0
79.5
82.5
84.5
71.5
92.5
76.5
76.0
85.5
82.0
84.0
94.0
87.5
79.0
83.5
280_0_3521067_170963.png
280_0_3521067_170963.png
13° LEGA FRIENDS  2013-2014
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
NAPOLI
NANDROLONE (RECORD LEGA)
HOLDEM'94
SIMPSON F.C.
PAPERO ROSSO
NAPOLI
I BLANCOS
PAPERO ROSSO
NANDROLONE
SIMPSON F.C.
SIMPSON F.C.
SIMPSON F.C.
SIMPSON F.C.
REAL PAMPANELLA
ISDA
SACRA FAMIGLIA
PAPERO ROSSO
SIMPSON F.C.
SISO
83.5
106.5
93.5
84.0
81.5
76.5
83.0
85.5
85.0
85.0
84.0
73.5
69.5
83.5
86.5
82.5
91.0
77.5
79.0
14° LEGA FRIENDS  2012-2014
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
JUVENTUS
SAULT
PIQUETON
JUVENTUS
ISDA, SISO
HOLDEM'94
REAL PIGNA
SACRA FAMIGLIA
SIMPSON F.C.
SIMPSON F.C.
SACRA FAMIGLIA
NAPOLI
ULTRA'
ULTRA' (RECORD STAGIONALE)
REAL PIGNA
PAPERO ROSSO
REAL PIGNA
PORTA CRUCIFERA
REAL PIGNA
94.0
76.0
73.5
80.5
84.5
79.0
79.0
71.0
83.5
76.0
75.5
86.5
79.0
98.0
79.5
83.5
76.5
86.0
82.0
280_0_3521067_170963.png
280_0_3521067_170963.png
15° LEGA FRIENDS  2014-2015
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
NAPOLI REMY SOCCER
SACRA FAMIGLIA
REAL PIGNA
SISO
REAL PIGNA (RECORD STAGIONALE) 
BIMBO D'ORO
I BLANCOS
PIQUETON
REAL PIGNA
PIPPOGOL
NAPOLI REMY SOCCER
BIMBO D'ORO
ULTRA'
NANDROLONE
NAPOLI REMY SOCCER
REAL PAMPANELLA
PIPPOGOL, REAL PAMPANELLA 
PORTA CRUCIFERA
BIMBO D'ORO
79.5
84.0
73.5
80.0
92.0
74.5
79.0
89.0
70.5
77.5
86.0
90.5
78.5
79.0
82.5
83.0
85.0
83.5
91.5
16° LEGA FRIENDS  2014-2015
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
NAPOLI REMY SOCCER
SACRA FAMIGLIA
NAPOLI REMY SOCCER, PAPEROROSSO
ISDA
NANDROLONE
REAL PAMPANELLA
BIMBO D'ORO
BIMBO D'ORO
PIQUETON
BIMBO D'ORO
REAL PAMPANELLA
SIMPSON F.C.
NANDROLONE 
SIMPSON F.C. (RECORD STAGIONALE)
NAPOLI REMY SOCCER
REAL PAMPANELLA
REAL PAMPANELLA 
I BLANCOS
PORTA CRUCIFERA
82.0
86.5
84.0
82.5
78.5
73.0
80.0
72.5
77.5
78.5
86.0
74.0
86.5
94.0
76.5
81.0
91.0
79.0
87.5
280_0_3521067_170963.png
280_0_3521067_170963.png
17° LEGA FRIENDS  2015-2016
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
PIEDIABANANA
SAULT
ULTRA'
PAPEROROSSO
ULTRA'
SISO
SISO
SAULT
REAL PIGNA
SAULT
PIEDIABANANA
NAPOLI REMY SOCCER
REAL PAMPANELLA
NAPOLI REMY SOCCER
SAULT, SISO
REAL PIGNA
PIEDIABANANA (RECORD STAGIONALE)
REAL PIGNA
SAULT
73.5
83.0
74.0
87.0
72.5
76.5
82.0
83.5
79.0
83.0
83.0
80.0
87.0
80.0
77.5
82.5
87.5
86.0
78.5
18° LEGA FRIENDS  2015-2016
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
REAL PIGNA
PIEDIABANANA, ULTRA'
SIMPSON F.C.
SISO
SISO
NANDROLONE
ULTRA'
SAULT
MAI NA GIOIA
SIMPSON F.C.
MAI NA GIOIA
NAPOLI REMY SOCCER
ISDA
ULTRA'
NANDROLONE
NANDROLONE
MAI NA GIOIA
PIQUETON
SAULT (RECORD STAGIONALE)
80.5
86.0
82.5
80.5
79.0
84.5
90.0
84.5
85.5
81.5
84.5
79.5
78.0
86.0
81.0
83.0
80.5
91.0
98.5
280_0_3521067_170963.png
280_0_3521067_170963.png
19° LEGA FRIENDS  2016-2017
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
NAPOLI REMY SOCCER
SISO
REAL GEKO
REAL CINQUE100
BIMBO D'ORO
EL PIPPERO EVOLUTION
VECCHIO CUORE
BIMBO D'ORO
REAL PAMPANELLA
STANSADORO
SAULT
REAL GEKO, STANSADORO (RECORD STAG.)
REAL CINQUE100
BIMBO D'ORO
MAI NA GIOIA
PIQUETON
PIQUETON
REAL GEKO
REAL PAMPANELLA
82.0
82.5
85.0
76.5
93.0
79.0
84.5
87.0
81.0
91.0
80.5
96.5
85.5
88.5
79.0
84.0
89.0
89.0
84.5
280_0_3521067_170963.png
20° LEGA FRIENDS  2016-2017
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
ISDA, STANSADORO
EL PIPPERO EVOLUTION
NANDROLONE
PIQUETON
ISDA
MAI NA GIOIA
ISDA
ISDA, SAULT
PAPEROROSSO
EL PIPPERO EVOLUTION
PIEDIABANANA
PIQUETON
BIMBO D'ORO
STANSADORO (RECORD STAGIONALE)
PIQUETON
SISO
EL PIPPERO EVOLUTION
EL PIPPERO EVOLUTION
EL PIPPERO EVOLUTION, SIMPSON F.C.
76.5
81.5
83.5
85.0
90.0
94.0
83.0
87.5
91.5
83.0
82.5
90.5
82.0
103.0
76.0
82.5
77.0
97.0
81.0
21° LEGA FRIENDS  2017-2018
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
MAI NA GIOIA, NANDROLONE
NAPOLI REMY SOCCER
REAL PAMPANELLA
NAPOLI REMY SOCCER (RECORD DI LEGA)
NAPOLI REMY SOCCER
NAPOLI REMY SOCCER
ISDA
REAL GEKO
PAPEROROSSO, REAL PAMPANELLA
MAI NA GIOIA
NANDROLONE
SAULT
PIEDIABANANA
PIQUETON
ULTRA'
VECCHIO CUORE
ISDA
SACRA FAMIGLIA
BETTER CALL SAUL
86.5
89.0
88.0
108.5
87.0
77.0
84.5
86.0
80.5
93.5
87.0
82.0
87.0
82.0
102.5
74.0
82.5
83.5
75.5
280_0_3521067_170963.png
22° LEGA FRIENDS  2017-2018
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
REAL CINQUE100
VECCHIO CUORE
SAULT
STANSADORO
BIMBO D'ORO
ARMANICOMIO
MAI NA GIOIA
NAPOLI REMY SOCCER
REAL CINQUE100
REAL CINQUE100 (RECORD STAGIONALE)
NAPOLI REMY SOCCER
NAPOLI REMY SOCCER
ISDA
PIQUETON
PIEDIABANANA
SISO
BIMBO D'ORO
SACRA FAMIGLIA
SAULT
86.0
88.0
81.0
95.0
96.0
80.5
89.0
79.5
77.5
97.5
88.0
67.5
71.0
82.5
82.5
82.0
83.0
78.5
85.5
280_0_3521067_170963.png
280_0_3521067_170963.png
23° LEGA FRIENDS  2018-2019
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
AUDAX PLK
VECCHIO CUORE
DOGO 76
REAL PAMPANELLA, LONGOBARDA
PAPEROROSSO
AUDAX PLK
NAPOLI REMY SOCCER
LONGOBARDA
NAPOLI REMY SOCCER
MAINAGIOIA
VECCHIO CUORE
DOGO 76
SIMPSON F.C.
PIQUETON, MAINAGIOIA
AUDAX PLK
NAPOLI REMY SOCCER
DOGO 76
ULTRA'
BIMBO D'ORO (RECORD STAGIONALE)
73.0
87.0
81.0
78.0
86.0
86.5
89.5
87.0
79.5
90.0
88.5
81.5
76.5
78.0
73.0
79.0
81.5
76.0
93.5
24° LEGA FRIENDS  2018-2019
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
AUDAX PLK
DOGO 76
ARMANICOMIO
LONGOBARDA
BIMBO D'ORO
LONGOBARDA
S.PAPEROROSSO
VECCHIO CUORE
REAL PAMPANELLA
ULTRA'
SISO (RECORD STAGIONALE)
ULTRA'
SISO
AUDAX PLK
SIMPSON F.C.
REAL PAMPANELLA
VECCHIO CUORE
VECCHIO CUORE
BETTER CALL SAUL
84.0
81.0
83.5
82.5
83.0
80.5
77.5
77.5
78.0
87.5
94.0
75.5
77.5
83.0
72.0
75.0
80.0
80.5
77.5
280_0_3521067_170963.png
280_0_3521067_170963.png
25° LEGA FRIENDS  2019-2020
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
REAL GABRISAB
DOGO 76
PIQUETON
REAL GABRISAB
PIQUETON
REAL PAMPANELLA
PIEDIABANANA
SIMPSON F.C.
SISO
REAL PAMPANELLA
REAL CINQUE100
REAL PAMPANELLA
REAL PAMPANELLA, BETTER CALL SAUL
REAL PAMPANELLA
AUDAX PLK
BIMBO D'ORO
ARMANICOMIO
BIMBO D'ORO (REDORD STAGIONALE)
SIMPSON F.C.
89.0
80.0
81.5
87.5
81.5
87.0
75.5
89.5
87.0
82.0
81.5
81.5
86.5
81.5
80.0
81.5
95.0
99.0
79.5
26° LEGA FRIENDS  2019-2020
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
DOGO 76
SIMPSON F.C.
BETTER CALL SAUL
LONGOBARDA
PIEDIABANANA
BETTER CALL SAUL
BETTER CALL SAUL, DOGO 76
REAL CINQUE100
SAULT
SIMPSON F.C.
BETTER CALL SAUL
REAL PAMPANELLA
ISDA
ARMANICOMIO
REAL CINQUE100
PIEDIABANANA, SIMPSON F.C.
VECCHIO CUORE
PIEDIABANANA (RECORD STAGIONALE)
BETTER CALL SAUL
93.5
80.0
89.5
82.0
77.5
84.5
86.0
91.0
82.5
87.5
80.5
77.5
82.5
89.0
85.0
83.5
93.5
99.0
79.0
280_0_3521067_170963.png
280_0_3521067_170963.png
27° LEGA FRIENDS  2020-2021
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
PIEDIABANANA
PIQUETON
SIMPSON F.C.
PIQUETON
ISDA
PIQUETON
DOGO 76
BETTER CALL SAUL
BIMBO D'ORO
NAPOLI REMY SOCCER
DOGO 76
S.PAPEROROSSO
SISO
AUDAX PLK
SAULT (RECORD STAGIONALE)
SIMPSON F.C.
AUDAX PLK
VECCHIO CUORE
NAPOLI REMY SOCCER
84.5
95.0
82.5
89.5
87.5
84.5
80.5
91.5
80.5
83.5
96.0
80.5
91.0
89.5
97.0
93.5
87.0
87.5
77.5
28° LEGA FRIENDS  2020-2021
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
BETTER CALL SAUL
PIEDIABANANA
NAPOLI REMY SOCCER
REAL PAMPANELLA (RECORD STAGIONALE)
REAL GABRISAB
AUDAX PLK
REAL CINQUE100
REAL PAMPANELLA (RECORD STAGIONALE)
F.C. LONGOBARDA
F.C. LONGOBARDA
REAL GABRISAB
I SORCA BOYS
REAL CINQUE100
F.C. LONGOBARDA
PIEDIABANANA
AUDAX PLK
SISO
S.PAPEROROSSO
BETTER CALL SAUL
88.0
91.0
87.5
93.0
87.5
84.0
81.5
93.0
77.5
86.0
84.0
80.0
84.0
78.5
92.0
89.0
89.5
80.0
84.5
280_0_3521067_170963.png
280_0_3521067_170963.png
29° LEGA FRIENDS  2021-2022
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
F.C. LONGOBARDA
I SORCA BOYS
SISO
DOLMEN (RECORD STAGIONALE)
NAPOLI REMY SOCCER
AUDAX PLK
ARMANICOMIO
VECCHIO CUORE
DOGO 76
DOLMEN
I SORCA BOYS
F.C. LONGOBARDA
REAL GABRISAB
S.PAPEROROSSO
SAULT, NAPOLI REMY SOCCER
REAL GABRISAB
REAL GABRISAB
REAL GABRISAB
REAL CINQUE100
89.5
90.0
81.0
97.0
89.5
89.0
85,5
83.0
80.5
85.5
83.0
87.5
93.0
81.5
87.5
93.0
87.5
89.5
83.0
30° LEGA FRIENDS  2021-2022
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
REAL PAMPANELLA
PIEDIABANANA
VECCHIO CUORE
REAL CINQUE100
ISDA
VECCHIO CUORE
PIEDIABANANA, I SORCA BOYS
SIMPSON F.C. (RECORD STAGIONALE)
REAL GABRISAB
ARMANICOMIO
REAL GABRISAB
ARMANICOMIO
PIQUETON
ISDA
REAL GABRISAB
NAPOLI REMY SOCCER
REAL GABRISAB
REAL GABRISAB
SIMPSON F.C.
76.5
90.5
87.5
79.0
88.5
81.5
73.0
93.5
86.0
83.5
89.5
79.5
92.0
78.0
85.5
89.0
87.0
85.0
83.0
280_0_3521067_170963.png
280_0_3521067_170963.png
31° LEGA FRIENDS  2022-2023
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
MAINAGIOIA (RECORD STAGIONALE)
VECCHIO CUORE
F.C. LONGOBARDA
PIEDIABANANA
AUDAX PLK
S.PAPEROROSSO
VECCHIO CUORE
REAL GABRISAB
VECCHIO CUORE
PIQUETON
VECCHIO CUORE
VECCHIO CUORE
MAINAGIOIA
TRIPLETE
VECCHIO CUORE
SIMPSON F.C.
VECCHIO CUORE
NAPOLI REMY SOCCER
AUDAX PLK
93.0
84.5
78.0
83.0
81.0
84.5
80,5
83.5
83.5
81.0
86.0
90.5
78.5
83.0
84.5
63.5
80.0
92.0
84.0
32° LEGA FRIENDS  2022-2023
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
19° GIORNATA
NAPOLI REMY SOCCER
NAPOLI REMY SOCCER/SIMPSON F.C.
DOGO 76
TRIPLETE (RECORD STAGIONALE)
PIEDIABANANA
VECCHIO CUORE
DOLMEN
ISDA
SIMPSON F.C.
PIEDIABANANA
REAL PAMPANELLA
I SORCA BOYS
REAL GABRISAB
REAL PAMPANELLA
MAINAGIOIA/TRIPLETE
PIQUETON
SAULT
VECCHIO CUORE
PIEDIABANANA
77.5
85.0
81.0
93.5
78.5
76.0
78,0
90.0
74.5
81.0
84.5
82.5
83.5
88.0
83.5
81.5
86.0
84.5
92.5
280_0_3521067_170963.png
bottom of page